• English (English)
  • Türkçe (Turkish)
982122241037+

الیاف شیشه

الیاف شیشه

شیشه خرد شده برای BMC دارای سایزینگ با پایه سیلانی می باشد که با بسیاری از رزین های مورد استفاده در صنایع کامپوزیت سازگار است و قابلیت توزیع و پراکندگی بسیار مناسب در زمان تزریق در قالب ها را دارد. سرعت ترشوندگی بالا، قابلیت جاری شدن آسان در سطح قالب و خواص مکانیکی بالا از ویژگی های این محصول است.

دانلود کاتالوگ
الیاف شیشه

شیشه خرد شده برای BMC دارای سایزینگ با پایه سیلانی می باشد که با بسیاری از رزین های مورد استفاده در صنایع کامپوزیت سازگار است و قابلیت توزیع و پراکندگی بسیار مناسب در زمان تزریق در قالب ها را دارد. سرعت ترشوندگی بالا، قابلیت جاری شدن آسان در سطح قالب و خواص مکانیکی بالا از ویژگی های این محصول است.

دانلود کاتالوگ
الیاف شیشه

شیشه خرد شده برای BMC دارای سایزینگ با پایه سیلانی می باشد که با بسیاری از رزین های مورد استفاده در صنایع کامپوزیت سازگار است و قابلیت توزیع و پراکندگی بسیار مناسب در زمان تزریق در قالب ها را دارد. سرعت ترشوندگی بالا، قابلیت جاری شدن آسان در سطح قالب و خواص مکانیکی بالا از ویژگی های این محصول است.

دانلود کاتالوگ